2020-09-03  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/25/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/25/2020 Dostawa środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
7cbcc39b-9208-4525-ac64-ed9ee097550b

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty