Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Izba Przyjęć Planowych"

Informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku zostanie uruchomiona Izba Przyjęć Planowych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Lokalizacja nowej Izby Przyjęć Planowych to budynek Pawilonu Specjalistycznego – wejście przy budynku Stacji Dializ (w tyle kompleksu szpitalnego). Prosimy o terminowe zgłaszanie się chorych celem przyjęcia do Szpitala. Każdy planowo przyjmowany chory będzie miał wykonany test antygenowy na SARS-CoV-2. 

 

 

GODZINY PRZYJĘĆ  PLANOWYCH DO ODDZIAŁÓW (OBOWIĄZUJE OD 1 LUTEGO 2021R.)

GABINET nr 1

Nazwa oddziału

Godziny rejestracji

Urologiczny

Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

700 -830

Otolaryngologiczny

Dzienny Psychiatryczny

Chirurgiczny

 

830-930

 

Reumatologiczny

930  -  1000

Neurochirurgiczny

1000  -  1045

Kardiologiczny

1045 - 1130

Neurologiczny

1130  - 1230

Nefrologiczny

1230 -  1300

Chorób Wewnętrznych

1300 -  1400

  • Przyjęcia planowe do Oddziału Położniczego-Ginekologicznego odbywają się na dotychczasowych zasadach w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (obok SOR w głównym budynku szpitala).
  • Przyjęcia planowe do Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej oraz Oddziału Nefrologicznego Dziecięcego odbywają się w Izbie Przyjęć Pediatrycznej.
  • Przyjęcia planowe do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Oddziałów; Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej odbywają się w SOR.

W dni wolne  od pracy tj: sobotę, niedzielę i inne święta  przyjęcia planowe odbywają się SOR według niżej przedstawionego schematu ;

Nazwa oddziału

Godziny rejestracji

Urologiczny

Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Chirurgiczny

 

800 -1000

Neurochirurgiczny

1000  -  1100

Kardiologiczny

1100 - 1200

Neurologiczny

1200 - 1300

D R O G I   P A C J E N C I E

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO PRZYJĘĆ PLANOWYCH DO ODDZIAŁU/PORADNI, W WYZNACZONYCH PRZEZ PERSONEL SZPITALA GODZINACH UNIKASZ NARAŻENIA  NA ZAKAŻENIE K O R O N A W I R U S E M SARS CoV-2 (COVID 19). LEKCEWAŻĄC  PRZESTRZEGANIE TEJ  ZASADY STWARZASZ ZAGROŻENIE DLA SIEBIE, SWOJEJ RODZINY I INNYCH OSÓB Z KTÓRYMI SIĘ KONTAKTUJESZ.