---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SANDOMIERZU

W dniu 01.08.2018 roku w obrębie SSDŚ w Sandomierzu  uruchomiono pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego

        W skali kraju powstało 33 Centra Zdrowia Psychicznego w poszczególnych województwach. Celem pilotażu jest wdrożenie nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej, który zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną nastawioną głównie na leczenie środowiskowe osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi na terenie powiatu sandomierskiego.

CZP oferuje opiekę ambulatoryjną - w obrębie Poradni Zdrowia Psychicznego, domową - świadczoną przez Zespół Leczenia Środowiskowego oraz szpitalną realizowaną w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennym. Powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego nie ogranicza możliwości uzyskania pomocy psychiatrycznej osobom zamieszkałym poza powiatem sandomierskim. Świadczenia wobec tych osób są nadal realizowane na podstawie dodatkowych umów.

Nowoczesny opracowanie model opieki psychiatrycznej realizowany w Centrum Zdrowia Psychicznego opiera się na leczeniu środowiskowym tzn przesunięciu ciężaru opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego na rzecz opieki środowiskowej realizowanej w środowisku lokalnej społeczności, możliwie blisko  miejsca, w którym żyje pacjent.

Koordynacja ma na celu zapewnienie ciągłości opieki, jej dostępności, adekwatności i skuteczności. Pacjenci CZP wymagający opieki czynnej mogą mieć przydzielonego koordynator, który wspólnie z pacjentem i lekarzem ustala, a następnie nadzoruje realizację planu terapii i zdrowienia.

JEDNOSTKI CENTRUM:

I. Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny (PZK)

PZK to największa nowość w systemie leczenia psychiatrycznego, znacząco ułatwiająca dostępność świadczeń.

PZK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 800–1800  na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu.
Kontakt telefoniczny - nr tel. 798 913 661. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym dyżuruje pracownik medyczny (psycholog, psychoterapeuta lub pielęgniarka), który udziela informacji o sposobie rozwiązania zgłoszonych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Osoby zgłaszające się mają sporządzany indywidualny plan terapii i zdrowienia z ustaleniem terminu wizyty lekarskiej.( w przypadkach pilnych nie później niż 72 godz. po zgłoszeniu). Mogą otrzymać wsparcie psychologiczne lub zostać skierowane do adekwatnych do ich problemów jednostek.

Rodziny i bliscy osób potrzebujących pomocy mogą otrzymać informację o sposobie załatwienia niezbędnych świadczeń –również z zakresu pomocy społecznej.


II. Poradnia Zdrowia Psychicznego .

Kompleksowość, dostępność leczenia zapewnia Poradnia Zdrowia Psychicznego w której pracują wszyscy lekarze zatrudnieni w pozostałych jednostkach CZP tj. oddziałach psychiatrii i Zespole Leczenia Środowiskowego. Oprócz leczenia farmakologicznego pacjenci mają możliwość wykonania diagnostyki psychologicznej i podjęcia psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym, kognitywnym, systemowym zależnie od wskazań.

Pacjenci wymagający czynnej opieki psychiatrycznej mają przydzielonego koordynatora opieki i opracowany plan terapii i zdrowienia.

 
III. Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na stan swojego zdrowia i problemy w codziennym funkcjonowaniu nie mają aktualnie możliwości korzystania z leczenia ambulatoryjnego, jednak nie wymagają obecnie hospitalizacji. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy i psycholog. ZLŚ zajmuje się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych zmagających się z chorobami psychicznymi, które zamieszkują powiat sandomierski.

Najistotniejszą cechą oddziaływań Zespołu Leczenia Środowiskowego jest możliwość współpracy z pacjentem oraz rodziną w jego miejscu zamieszkania, bez konieczności przebywania w szpitalu oraz przerywania pracy lub nauki. 

Do głównych form pomocy realizowanych przez ZLŚ należą:

 • opracowanie indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta,
 • diagnostyka psychiatryczna oraz psychologiczna,
 • nawiązanie i utrzymanie współpracy z pacjentem w jego miejscu zamieszkania,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki, adekwatnej do stanu zdrowia pacjenta oraz jego funkcjonowania społecznego,
 • zapobieganie nawrotom choroby, jak również poprawa stanu psychicznego,
 • zbudowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym kręgu pacjenta,
 • wsparcie dla rodziny pacjenta,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego,
 • porady diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne w miejscu zamieszkania pacjenta.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • pacjentów z zaburzeniami typu schizofrenii (schizotypowych oraz urojeniowych),
 • pacjentów z zaburzeniami afektywnymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • osób, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, lecz wymagają dalszych oddziaływań farmakologicznych oraz terapeutycznych, a nie mogą zgłaszać się do PZP>
 • pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych psychiatrycznie, z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy,
 • pacjentów z innymi rozpoznaniami, którzy w chwili obecnej wymagają leczenia środowiskowego ze względu na znaczny stopień zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Proces kwalifikacji do ZLŚ:

 • rejestracja telefoniczna pod nr. 798 913 661 (tel. czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8-18)
  lub 15 833 05 32 (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego czynna od poniedziałku do piątku
  w godz. 700-1435). Istnieje też możliwość umówienia wizyty osobiście w Sandomierskim Centrum Zdrowia Psychicznego (Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych),
 • wizyta lekarza psychiatry, w trakcie której zostanie oceniony stan psychiczny pacjenta oraz jego funkcjonowanie.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do objęcia opieką ZLŚ, pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na leczenie, po czym następuje opracowanie indywidualnego planu terapii i ustalenie najważniejszych dla pacjenta  celów o osiągnięcia.  Z prośbą o objęcie opieką Zespołu pacjent może zgłosić się osobiście. Za zgodą pacjenta zgłoszenia może również dokonać lekarz, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Wizyt Zespołu Leczenia Środowiskowego nie realizuje się w przypadkach:

 • pacjentów, którzy mogą korzystać z leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego lub na Dziennym Oddziale Psychiatrii,
 • osób posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie życia lub zdrowia swojego lub otoczenia – należy wtedy wezwać pogotowie ratunkowe),
 • pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 • pacjentów, których stan somatyczny w pierwszej kolejności wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • w przypadku pacjentów, którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Wizyt domowych udzielają:

 • lekarz specjalista psychiatra Piotr Broda,
 • lekarz specjalista psychiatra Anna Gorlicka-Micał
 • lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii Małgorzata Pawłowska,
 • psycholog mgr Alicja Sabat,
 • terapeuta środowiskowy mgr Danuta Grochowska,
 • asystent zdrowienia Łukasz Chorab
 • aystsent zdrowienia Katarzyna Wróbel


IV. Oddział Dzienny Psychiatryczny

V. Oddział Psychiatryczny stacjonarny


 FILM DLA RODZICÓW - NIE ODWRACAJ OCZU