Projekty Unijne

Lista projektów unijnych realizowanych przez szpital


Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego „InPlaMed WŚ”

 


Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii

 


Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizacje pierwszego etapu budowy budynku
oraz zakupu sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 


Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 

 


Diagnostyka chorób serca i leczenia zawałów na najwyższym poziomie

 


Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla
helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

 


Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji
dziennej oraz zakup aparatury medycznej