Projekty Unijne

Lista projektów unijnych realizowanych przez szpital


Zakup sprzętu medycznego dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkiem skutecznego leczenia pacjentów ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 


Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego „InPlaMed WŚ”

 


Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii

 


Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizacje pierwszego etapu budowy budynku
oraz zakupu sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

 


Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu 

 


Diagnostyka chorób serca i leczenia zawałów na najwyższym poziomie

 


Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla
helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu