Dział Kadr

Kierownik:
mgr Dorota Kowalska 

Telefony:

(15) 83-30-549 - Kierownik
(15) 83-30-612 - Kadry
(15) 83-30-548 - Kadry

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Działu Kadr należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i socjalnych, a w szczególności:

1. W zakresie spraw osobowych i zatrudnienia:

 • przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażenia, zmianą stanowisk pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kontrole porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników niemedycznych,
 • przygotowanie wniosków w sprawie wyróżnień, nagradzanie i karanie pracowników,
 • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,
 • analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Zakładu,
 • opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczania kadr,
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu działania kadr,
 • współdziałanie z działem ekonomiczno-finansowym w zakresie zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac,
 • współdziałanie z organem administracji państwowej d/s zatrudnienia w przypadkach uregulowanych przepisami,
 • załatwianie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na niektóre stanowiska kierownicze np. ordynator, naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka/położna oddziałowa,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników oraz członków ich rodzin,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji i udział w okresowych ocenach pracowników,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. obronności w zakresie prowadzenia spraw związanych z reklamowaniem pracowników do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

2. W zakresie działalności  socjalno-bytowej, prowadzenie  spraw związanych z wykorzystaniem zakładowego funduszu socjalnego.

Personel [ pobierz ]