Uprzejmie informujemy , że Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu przystąpił do pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psychicznego. W ramach programu uruchomiony został Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny.  

Zlokalizowany jest on na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego , ul. Schinzla 13 w Sandomierzu.

Zadaniem PZK jest:

  1. Udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości  uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. Przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
  3. Uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia;
  4. W przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
  5. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach tego wymagających.

Punkt udziela świadczenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. Personel punktu to psycholog lub doświadczona w lecznictwie psychiatrycznym pielęgniarka.   

W razie braku możliwości osobistego dotarcia do PZK  możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem  663 636 303  w godzinach pracy Punktu.

Zapraszamy do współpracy !