Diagnostyka radiologiczna jest nieodłącznym elementem procesu leczenia. Dlatego też w Szpitalu   kładziemy ogromny nacisk na poszerzanie naszej oferty w tej dziedzinie i unowocześnianie bazy sprzętowej. Posiadamy nowoczesny sprzet:
~ 2 aparaty rentgenowskie firm Siemens i CPI
~ 2 aparaty USG firm Logiq i Philips
~ Tomograf Komputerowy GE
~ Rezonans Magnetyczny firmy Siemens -  Magnetom Essenza 1,5 T

Rejestracja pacjentów na badania odbywa się poprzez recepcje lub bezpośrednio w pracowniach. Pracownicy oraz personel medyczny poszczególnych pracowni, informuje pacjentów o sposobie przygotowania się do badań i o terminie ich wykonania.

Rejestracja główna czynna w dni powszednie w godzinach 7:10 ~ 14:30
Rejestracja telefoniczna od 12:00-13:30 - (0-15) 833 0 527      

Wydawanie wyników w dni powszednie o godz 8:00-17:00
pokój nr 9

Wzór skierowania na MR
Wzór skierowania na TK

W Szpitalu wykonujemy:
     ~  Badania Radiologiczne
     ~  Badania USG
     ~  Badania Tomografii Komputerowej    
     ~  Badania Stomatologiczne
     ~  Badania Densytometryczne
     ~  Badania Rezonansu Magnetycznego

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM WYKONYWANYCH BADAŃ ORAZ  Z CENNIKIEM

- badania RTG
- badania densytometrem
- badania tomografu
- badania rezonansem

W zakładzie diagnostyki radiologicznej działają pracownie:

PRACOWNIA RTG

Pracownia jest czynna całą dobę.
W godzinach od 7.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru

Badania kontrastowe są badaniami planowymi i wykonywane są w godzinach od 7:00 do 12:00

Telefon (0-15) 833 0 527

Labo2PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pracownia jest czynna całą dobę.
W godzinach od 7.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefon (0-15) 833 0 527

Labo

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe, płatne.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefon (0-15) 833 0 527

PRACOWNIA USG /w tym badania metodą Dopplera/

Pracownia jest czynna całą dobę.
W godzinach od 7.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku wykonywane są badania ambulatoryjne oraz planowe. W pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta wykonywane są badania pilne w ramach dyżuru.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefon (0-15) 833 0 527


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LEKARZY RODZINNYCH I LEKARZY INNYCH SPECJALNOŚCI, NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Z każdym podmiotem podpiszemy indywidualną umowę określającą zakres i warunki świadczonych usług oraz ceny badań. Na koniec miesiąca przygotujemy zbiorczy rachunek, z wykazem wykonanych badań lub szczegółowe zestawienie wszystkich pacjentów i wykonanych badań.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:    (0-15) 833 0 527
Kontakt e-mail:  tomograf (at) sand.pl

 

Badania wykonujemy na terenie Szpitala przy ul. Schinzla 13.

Wszystkim pacjentom ubezpieczonym w NFZ, na podstawie skiewania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pubicznych.


Ubezpieczonym w NFZ pacjentom, na podstawie skierowania uprawnionego lekarza wykonujemy bezpłatne badania z zakresu diagnostyki medycznej na zasadach i w zakresie zgodnym z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Badanie z uzyciem promieniowania jonizującego zawsze są wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego.
Densytometria nie wymaga skierowania.
 

 

Serdecznie zapraszam
lek. med. Małgorzata Kołeczek