Lekarz kierujący oddziałem:
lek. Mateusz Sobota

Zastępca dr n. med. Krzysztof Chara
Zastępca lek Anna Grzesik

Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Dziarek

Telefony:

(015) 83 30 684 Ordynator
(015) 83 30 624 Gabinet Lekarski
(015) 83 30 755 Pielęgniarka Oddziałowa
(015) 83 30 694 Dyżurka Pielęgniarek
(015) 83 30 629 Sala Kardiologiczna
(015) 64 45 776 Automat dla Pacjentów
(015) 83 30 639 Izba przyjęć

Ilość łóżek: 59

Ilość łóżek intensywnej opieki kardiologicznej: 8

Średni pobyt chorego w oddziale: 8 dni

Dodatkowe informacje:

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział Kardiologii powstał 20.03.2002r. na bazie II Oddziału Wewnętrznego. Na terenie oddziału są dwie sale intensywnej opieki kardiologicznej - służące leczeniu najbardziej zagrożonych chorych. Na pierwszą „R” są przyjmowani pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz wszyscy chorzy po zabiegach interwencyjnych na naczyniach wieńcowych. Na drugią salę R są przyjmowani pacjenci z ostrą niewydolnością serca, groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, jest dostęp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, umożliwiający prowadzenie chorych we wstrząsie, aparat echo. Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i RR.

Na terenie oddziału znajdują się pracownie diagnostyki kardiologicznej:

1) Pracownie echokardiografii tel. (15) 83 30 531

W pracowni wykonuje się klasyczne badanie przezklatkowe (TTE), badanie przezprzełykowe (TEE) oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe (najczęściej z wykorzystaniem dobutaminy). Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, także kierowanych z poradni kardiologicznej. Badania wykonywane są aparatem VIVID4.

2) Pracownia testów wysiłkowych tel. (15) 83 30 545

Badania wykonywane są na bieżni ruchomej firmy OXFORD TRACKMASTER. Wykonuje się badania celem diagnostyki choroby wieńcowej oraz oceny rokowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Badania wykonane są pacjentom przebywającym w Oddziale, a także leczonym w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej.

3) Pracownia diagnostyki EKG metodą Holtera tel. (15) 83 30 545

Pracownia wyposażona jest w 12 aparatów służących do rejestracji i analizy ciągłego wielogodzinnego, a nawet wielodniowego zapisu EKG.

4) Oddział współpracuje z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej tel. (15) 644 57 86

Pracownia wyposażona jest w angiograf Innova firmy General Electric oraz aparat do kontra pulsacji wewnątrzaortalnej. Pracownia pełni dyżur całodobowo. Do pracowni trafiają pacjenci z OZW (zawał mięśnia sercowego STEMI, NSTEMI, niestabilną chorobę wieńcową) z terenu powiatu sandomierskiego oraz sąsiednich.

W pracowni wykonywane są również planowe badania diagnostyczne i leczenie:

angiografia tętnic wieńcowych,
angiografia tętnic szyjnych
wentrykulografia
planowe angioplastyki tętnic wieńcowych,
angioplastyki tętnic wieńcowych z użyciem stentów konwencjonalnych (BMS) i uwalniających substancje antyproliferacyjne (DES)
angioplastyki pomostów aortalno wieńcowych

5) Przyszpitalna poradnia Kardiologiczna tel. (15) 83 30 716 - pracują w niej lekarze specjaliści zatrudnieni w oddziałach.

PERSONEL:

lekarze z tytułem specjalisty:

lek. Alicja Stańczak-Krop - kardiolog
lek. Anna Ciastek-Karwat - kardiolog
lek. Alicja Czopek-Woźniak - endokrynolog
lek. Dorota Grzesiak - kardiolog
lek. Lucyna Gortych - kardiolog
lek. Bożena Krawiec - kardiolog
lek. Jan Baska - kardiolog
lek. Mateusz Sobota - kardiolog
dr n. med. Krzysztof Chara - kardiolog
lek. Anna Grzesik - kardiolog
lek. Adam Bielecki - kardiolog

lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. Piotr Krupa
lek. Jarosław Foltyn