Ordynator Oddziału:

lek. Bohdan Chmielnicki

Pielęgniarka Oddziałowa:

Ewa Drzymalska

Telefony:

(15) 83 30 605    Ordynator

(15) 83 30 635    Gabinet lekarski

(15) 83 30 528    Lekarz Dyżurny

(15) 83 30 697    Dyżurka Pielęgniarek - Odcinek A

(15) 83 30 656    Dyżurka Pielęgniarek - Odcinek B

(15) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość łóżek:38

Średni pobyt chorego w oddziale:6 dni

Dodatkowe informacje:

HISTORIA
1. Historia oddziału chirurgii w Sandomierzu.
Oddział Chirurgii powstał w ramach istniejącego w Sandomierzu od 1292r Szpitala Świętego Ducha.
Dekret Gubernialny Guberni Krakowskiej z 1801r powołał stanowisko chirurga cyrkularnego, cyrkularnego lekarza, który był nadzorcą szpitala i cyrkularnej akuszerki. Pod koniec XVIII wieku w województwie sandomierskim wprowadzono egzaminy dla chirurgów ( wcześniej zwanych cyrulikami ), polecono im też posiadać odpowiednie zaświadczenia akademii medycznych składanych rokrocznie w odpowiednim miejscowym urzędzie.
W 181 lr chirurgiem szpitala został Ignacy Schuch. W latach 1818 - 1819 chirurgiem szpitala był Jan Kiszwaradyn a po nim znów Ignacy Schuch. Później w szpitalu pracowali lekarze: Tomasz Synowski, Teofil Szpot, Ludwik Majewski, Józef Jemiołkowski, Adam Sosnowski, Władysław Mrozowisk, Wincenty Glibowski. Zakres stosowanych operacji chirurgicznych obejmował nacięcia ropni i ropowic, repozycję złamań kończyn, zaopatrywanie ran, wycinanie guzów skóry, skrobanie gruźliczaków. W 1932r do Sandomierza przybył wykształcony w Wilnie chirurg dr.Aleksander Dobkiewicz. Od tego czasu rozpoczął się okres chirurgii we współczesnym jej rozumieniu. Poszerzył się zakres operacji o operacje jamy brzusznej, przepuklin, tarczycy, odjęcia sutka, krwawe repozycje złamań, porody kleszczowe, cięcia cesarskie, dekapitacje martwych płodów. W 1939r zakończono gruntowną przebudowę szpitala w Sandomierzu i wydzielono oddział chirurgiczno - położniczy, którego ordynatorem od 1.08.1939r został A.Dobkiewicz, prowadząc oddział aż do swojej śmierci w 1952r. Wieloletnią instrumentariuszką była Siostra Miłosierdzia Kazimiera Zawadzka.
W latach 1952 - 1956 oddział prowadził dr. Jan Grabczyńki. Od 1956 do 1970r ordynatorem oddziału był Zdzisław Lizis. W 1970r oddano do użytku wybudowany nowy blok operacyjny osobny dla oddziału chirurgii i oddziału ginekologiczno-położniczego.W tym czasie pracowali Leopold Jawniuk, Henryk Patroś, Zdzisław Kapka ( od 1956r ) i Aleksander Bęc ( od 1961r).
Od 1970r do czasu przejścia na emeryturę w 1995r ordynatorem (a także dyrektorem szpitala w latach 1970-1981 ) był dr. Walerian Kloc. Pracujący wówczas lekarze to: Aleksander Bęc, Zdzisław Kapka, Marian Renau, Adam Satławski, Anna Gołębiowska, Jan Lipiec, Maciej Zajączkowski, Zofia Jawornik, Henryk Rogowski, Jacek Koper, Janusz Kubica, Wojciech Szczotka, Krzysztof Mączyński, Ryszard Szamański, Ibrahim Fouad, Bohdan Chmielnicki, Piotr Kapeluszny, Mirosław Wiater, Jacek Bili. W 1982r zamknięto stary szpital i otworzono nowy w dniu 11 maja wydzielając oddziału chirurgii, ortopedii i urologii. W latach 1995-2001 ordynatorem był dr. Jacek Bill.
Od 2001r ordynatorem jest dr.Bohdan Chmielnicki. Obecnie zatrudnieni chirurdzy to: Jacek Bili, Jacek Błoński, Krzysztof Czerwonka, Piotr Kapeluszny, Krzysztof Mączyński, Krzysztof Warzocha, Mirosław Wiater.

2. Współczesność
Oddział jest nowocześnie wyposażony ( m.in. jako jeden z pierwszych w rejonie od 1992r posiadający laparoskop ) posiada pełne zaplecze diagnostyczne. W oddziale wykonuje się wachlarz zabiegów z chirurgii otwartej, laparoskopowej i endoskopowej, systematycznie wdrażając wszelkie najnowsze standardy leczenia. Odział spełnia wymagania i posiada akredytację ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska zapewnia wysoki poziom usług. Niezwykle istotną cechą oddziału jest dobrze wykształcona i bardzo zaangażowana w pracy w oddziale i współpracy z lekarzami kadra pielęgniarska. Oddział chirurgii w Sandomierzu jest w stanie zapewnić swoim pacjentom profesjonalną obsługę, wysoki poziom diagnozowania i leczenia. bardzo dobrze układa się współpraca z sąsiadującymi ośrodkami klinicznymi i akademickimi głównie w Kielcach i Lublinie. Infrastruktura oddziału jest stale remontowana i unowocześniana. W planach Dyrekcji na najbliższy okres jest budowa ultranowoczesnego bloku operacyjnego. Staramy się aby popyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.

PERSONEL

Ordynator:
Lek. Bohdan Chmielnicki - specjalista chirurgii ogólnej

Zastępca Ordynatora:
Lek. Piotr Kapeluszny - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

Asystenci:
Lek. Piotr Kapeluszny - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirugrii naczyniowej
Lek. Jacek Bill - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Krzysztof Mączyński - chirurg
Lek. Mirosław Wiater - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Krzysztof Warzocha - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Jacek Błoński - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Lek. Jarosław Kurasik - specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Julita Skibińska - lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii ogólnej
Lek. Anna Kaniewska - lekarz w trakcie specjalizacji chirurgii ogólnej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Drzymalska