Oddział Chirurgiczny

Lekarz kierujący Oddziałem:
Lek. med Jacek Błoński – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Drzymalska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony:

(015) 83 30 605 – Gabinet Ordynatora
(015 )83 30 635 – Gabinet Lekarski
(015) 83 30 528 – Gabinet Lekarza Dyżurnego
(015) 83 30 697 – Dyżurka Pielęgniarek odc.pooperacyjny
(015) 83 30 656 – Dyżurka Pielęgniarek odc.septyczny
(015) 83 30 546 – Sekretariat

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Charakterystyka oddziału:

Pacjenci oddziału Chirurgicznego objęci są całodobową opieką po wielokierunkowych specjalistycznych zabiegach wykonywanych w systemie planowym jak i ostrodyżurowym. 

Prowadzimy kompleksowe leczenie nakierowane na minimalizację ryzyka, redukcję urazu i bólu okołooperacyjnego, maksymalny nadzór nad przestrzeganiem procedur tak aby w myśl motta szpitala „powrót do zdrowia uczynić dobrym wspomnieniem w życiu naszych pacjentów”.

Pacjenci mający wyznaczony termin hospitalizacji zgłaszają się ze skierowaniem, w ustalonym dniu, o wyznaczonej godzinie do planowej izby przyjęć, znajdującej się w budynku ,,SP” szpitala.

W oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, endoskopowej, metodą klasyczną jak i laparoskopową takie jak:

 • plastykę przepuklin pachwinowych techniką niskonapięciową, beznapięciową z użyciem siatek, techniką laparoskopową (TAPP)
 • plastykę przepuklin ściany brzucha
 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, laparoskopowe wycięcie pęcherzyka, drenaż dróg żółciowych, usuwanie złogów z dróg żółciowych, zespolenie dróg żółciowych z przewodem pokarmowym
 • częściowe i całkowite wycięcie żołądka w tym z użyciem techniki staplerowej
 • odcinkowe i rozległe wycięcia jelita cienkiego
 • wycięcia jelita grubego, odcinkowe, całkowite z użyciem techniki staplerowej, hemikolektomię prawostronną, lewostronną, wycięcie esicy, przednie niskie resekcje odbytnicy, całkowite brzuszno-kroczowe wycięcie odbytnicy
 • wyłonienie gastrostomii, jejunostomii
 • operacje żylaków odbytu, przetok okołoodbytniczych
 • operacje sutka
 • operacje tarczycy
 • operacje drenażu torbieli trzustki
 • operacje w urazach w tym wielonarządowych, torakotomia, drenaż klatki piersiowej, tracheostomie
 • amputacje kończyn, leczenie ran przewlekłych w tym techniką VAC leczenie stopy cukrzycowej
 • wycięcie żylaków kończyn dolnych, usunięcie zatorów tętniczych, operacje tętniaków rzekomych
 • małe zabiegi jak wycięcie guzków skóry i tkanki podskórnej, znamion, tłuszczaków itp.
 • operacje w ostrych schorzeniach jamy brzusznej niedrożności jelit, perforacji, ostrego zapalenia trzustki, wycięcia wyrostka robaczkowego w tym laparoskopowo.

Pracownia endoskopii wykonuje:

 • Gastroskopię, usuwanie polipów żołądka, tamowanie endoskopowe krwawiących wrzodów, obliterację żylaków przełyku, implantację PEG, kolonoskopię z zabiegami usuwania polipów.

Średni czas pobytu pacjentów w oddziale po planowych operacjach

przepuklin 2 dni,
żylaków kończyn 2-3 dni,
operacjach laparoskopowych 3-4 dni,
po innych zabiegach planowych bardziej rozległych 5-6 dni

Oddział liczy 38 łóżek rozmieszczonych na dwóch odcinkach w 12 salach,

Odc. septyczny:

sala nr 2  (1 łóżko)
sala nr 3 (1 łóżko)
sala nr 4  (6 łóżek)

Odc. pooperacyjny:

Sala nadzoru pooperacyjnego (4 łóżka)
sala nr 5  (3 łóżka)
sala nr 6  (3 łóżka)
sala nr 7  (3 łóżka)
sala nr 8  (3 łóżka)
sala nr 9  (3 łóżka)
sala nr 10 (3 łóżka)
sala nr 11 (6 łóżek)
sala nr 12 (2 łóżka)

Ponadto oddział dysponuje  dobrze wyposażonym blokiem operacyjnym, dwiema salami zabiegowymi, salą nadzoru pooperacyjnego w pełni monitorowaną z respiratorem i wydzielonym osobnym stanowiskiem pielęgniarskim ( w oddziale łącznie 10 stanowisk jest wyposażonych w kardiomonitory).

Nasza nowoczesna palcówka lecznicza świadczy usługi na najwyższym poziomie, a pracę na oddziale staramy się podporządkować nadrzędnemu celowi jakim jest dobro naszych pacjentów.Jej niewątpliwym atutem jest nowoczesna aparatura i sprzęt medyczny, ale przede wszystkim jest nim zespół pracowników naszego oddziału, w szczególności lekarzy i pielęgniarek o najwyższych kwalifikacjach zawodowych.

Zespół pielęgniarski i lekarski jest dobrze wyszkolony, oddany swojej pracy, nakierowany na stworzenie maksymalnego komfortu pobytu pacjentów w oddziale.

Personel oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych sympozjach, zjazdach, szkoleniach.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia staży i specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Posiada dostęp do dobrze wyposażonej bazy diagnostycznej.

Personel lekarski [ pobierz ]
Personel pielęgniarski [ pobierz ]
Personel pomocniczy [ pobierz ]

Cały zespół Oddziału Chirurgii stara się zapewnić jak najlepszą fachową opiekę, jak również stworzyć miłą i przyjazną atmosferę sprzyjającą szybkiemu powrotowi do zdrowia, a troska o zaspokojenie potrzeb pacjentów w chwilach choroby sprawia, iż oddział jest placówka przyjazna pacjentom.

Historia Oddziału Chirurgii w Sandomierzu.

Oddział Chirurgii powstał w ramach istniejącego w Sandomierzu od 1292r. Szpitala Świętego Ducha. Pierwsza wzmianka o chirurgu zatrudnionym urzędowo w szpitalu pochodzi z początku XIX wieku.  Dekret Gubernialny Guberni Krakowskiej z 1801r. powołał stanowisko chirurga cyrkularnego, cyrkularnego lekarza, który był nadzorcą szpitala i cyrkularnej akuszerki. Pod koniec XVIII wieku w województwie sandomierskim wprowadzono egzaminy dla chirurgów ( wcześniej zwanych cyrulikami ), polecono im też posiadać odpowiednie zaświadczenia akademii medycznych składanych rokrocznie w odpowiednim miejscowym urzędzie. W 1811r. chirurgiem szpitala został Ignacy Schuch. W latach 1818-1819 chirurgiem szpitala był Jan Kiszwaradyn, a po nim znów Ignacy Schuch. Później w szpitalu pracowali lekarze: Tomasz Synowski, Teofil Szpot, Ludwik Majewski, Józef Jemiołkowski, Adam Sosnowski, Władysław Mrozowisk, Wincenty Glibowski. Zakres stosowanych operacji chirurgicznych obejmował nacięcia ropni i ropowic, repozycję złamań kończyn, zaopatrywanie ran, wycinanie guzów skóry, skrobanie gruźliczaków. W 1932r. z inicjatywy dr Stanisława Krawczyńskiego (kierownika szpitala i naczelnego lekarza pracującego w latach 1916-1039 i zasłużonego dla sandomierskiej opieki zdrowotnej lekarza)  przybył do Sandomierza wykształcony w Wilnie chirurg dr. Aleksander Dobkiewicz. Od tego czasu rozpoczął się okres chirurgii we współczesnym jej rozumieniu. Poszerzył się zakres operacji o operacje jamy brzusznej, przepuklin, tarczycy, odjęcia sutka, krwawe repozycje złamań, porody kleszczowe, cięcia cesarskie, dekapitacje martwych płodów. W 1939r zakończono gruntowną przebudowę i modernizację szpitala w Sandomierzu, z wcześniejszego podziału szpitala na sale kobiece i męskie wydzielono oddział wewnętrzny i oddział chirurgiczno – położniczy, którego ordynatorem od 1.08.1939r. został dr A. Dobkiewicz, prowadząc oddział aż do swojej śmierci w 1952r. Wieloletnią instrumentariuszką była Siostra Miłosierdzia Kazimiera Zawadzka.
W latach 1952-1956 oddział chirurgii prowadził dr. Jan Grabczyńki. Od 1956 do 1970r. ordynatorem oddziału był Zdzisław Lizis. W 1970r oddano do użytku wybudowany nowy blok operacyjny osobny dla oddziału chirurgii i oddziału ginekologiczno-położniczego. W tym czasie pracowali Leopold Jawniuk, Henryk Patroś, Zdzisław Kapka (od 1956r.) i Aleksander Bęc (od 1961r.).
Od 1970r. do czasu przejścia na emeryturę w 1995r. ordynatorem (a także dyrektorem szpitala w latach 1970-1981) był dr. Walerian Kloc. Pracujący wówczas, w różnych okresach, lekarze to: Aleksander Bęc, Zdzisław Kapka, Marian Renau, Adam Satławski, Anna Gołębiowska, Jan Lipiec, Maciej Zajączkowski, Zofia Jawornik, Henryk Rogowski, Jacek Koper, Janusz Kubica, Wojciech Szczotka, Krzysztof Mączyński, Ryszard Szamański, Ibrahim Fouad, Bohdan Chmielnicki, Piotr Kapeluszny, Mirosław Wiater, Jacek Bill. W 1982r. zamknięto stary szpital i otworzono nowy w dniu 11 maja wydzielając z oddziału chirurgii, oddziały ortopedii i urologii. W latach 1995-2001 ordynatorem był dr. Jacek Bill. Od 2001r. do czasu przejścia na emeryturę w 2022r ordynatorem był dr Bohdan Chmielnicki. Od 2022r kierownikiem Oddziału jest dr Jacek Błoński. Obecnie zatrudnieni w oddziale chirurdzy to: Jacek Błoński, Krzysztof Czerwonka, Piotr Kapeluszny, Krzysztof Warzocha, Julita Skibińska, Anna Kaniewska-Miszta, Bohdan Chmielnicki.Współczesność

Oddział jest nowocześnie wyposażony (m.in. jako jeden z pierwszych w rejonie od 1992r. posiadający laparoskop) posiada pełne zaplecze diagnostyczne. W oddziale wykonuje się wachlarz zabiegów z chirurgii otwartej, laparoskopowej i endoskopowej, systematycznie wdrażając wszelkie najnowsze standardy leczenia. Odział spełnia wymagania i posiada akredytację ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska zapewnia wysoki poziom usług. Niezwykle istotną cechą oddziału jest dobrze wykształcona i bardzo zaangażowana w pracy w oddziale i współpracy z lekarzami kadra pielęgniarska. Oddział chirurgii w Sandomierzu jest w stanie zapewnić swoim pacjentom profesjonalną obsługę, wysoki poziom diagnozowania i leczenia. Bardzo dobrze układa się współpraca z sąsiadującymi ośrodkami klinicznymi i akademickimi głównie w Kielcach i Lublinie. Infrastruktura oddziału jest stale remontowana i unowocześniana. W planach Dyrekcji na najbliższy okres jest budowa ultranowoczesnego bloku operacyjnego. Staramy się aby popyt w oddziale wiązał się z jak największym poczuciem bezpieczeństwa naszych pacjentów.