I. Tryb przyjęcia

1. Osoby zgłaszające się do  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mogą zostać przydzielone do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

  • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt  z lekarzem  do 10 minut;
  • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

2. Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują pacjenta lub osobę mu towarzyszą, o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

3. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  

Wykaz tych placówek znaleźć można w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Osoba zgłaszająca się na SOR powinna zostać o tym poinformowana. Zapis o przekierowaniu do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej musi znaleźć się w Karcie Triage w miejscu: „Uwagi personelu”. Na tej samej Karcie nanosi swój podpis, z datą, osoba skierowana z SOR do przychodni.

4. Czas na podjęcie przez:

1) lekarza dyżurnego oddziału decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala;
2) lekarza dyżurnego oddziału decyzji o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– wynosi 10 h.

II. Zadania i organizacja              

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu i wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Świętokrzyskiego. Zadania SOR :
* podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w przypadkach nagłego zagrożenia zdrowotnego
* zabezpieczanie nocnej i świątecznej, stacjonarnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (w dni powszednie od 18:00 do 8:00, w dni świąteczne – całą dobę)
* przyjmowanie pacjentów w trybie planowym, za skierowaniami, na wszystkie oddziały szpitalne
* prowadzenie specjalizacji z dziedziny medycyny ratunkowej - 3 miejsca specjalizacyjne

Obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
o segregacji i przyjęć (w tym Izba Przyjęć Psychiatryczna, IP Ginekologiczno-Położnicza i IP Dziecięca),
o obserwacyjno-konsultacyjny,
o resuscytacyjny,
o zabiegowy,
o zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Oddział pracuje całą dobę i jest zabezpieczany przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: 
*ortopedii i traumatologii
*chirurgii
*anestezjologii
*medycyny ratunkowej
*medycyny rodzinnej

III. Personel Oddziału:
Koordynatorzy SOR - lek. Małgorzata Jurczyk-Stachyra, lek. Piotr Krupa
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Monika Satławska, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Z-ca piel. koordynującej – pielęgniarka z licencjatem Marta Dziewulska

Kadra lekarska: lek. Ewa Nowak, lek. Marek Kania, lek. Zdzisław Kosior,

Kadra pielęgniarska – 21 w tym 6 magistrów oraz 8 osób posiadających specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego.
Ratownicy medyczni - 7 osób.
Pozostały personel pielęgniarski posiada kursy kwalifikacyjne: z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.
Sekretarka - 1
 
Najważniejsze numery telefonów:
- obszar segregacji i przyjęć  15 83-30-509, 15 83-30-502, 15 83-22-222, tel/fax 15 83-30-574
15 83-30-653 (IP Dziecięca)
15 83-30-691 (IP Psychiatryczna)
15 83-30-632 (IP Ginekologiczna)

- obszar obserwacyjno-konsultacyjny 15 83-30-639, 15 83-30-509
- kierownik SOR/pielęgniarz oddziałowy 15 83-30-651
- gabinet lekarza SOR    15 83-30-632