2022-09-30  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/5/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/5/2022 Dostawa, montaż i pełne uruchomienie mammografu cyfrowego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1a - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3a - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 6 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
20909913-4f24-48e7-8623-6a3969f3986d

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20909913-4f24-48e7-8623-6a3969f3986d

 

 

2022-09-29  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/39/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/39/2022 Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego, znak postępowania"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
bf9e62d0-03b0-45e0-a580-ee8c2e797ad6

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf9e62d0-03b0-45e0-a580-ee8c2e797ad6

INFORMACJE:

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

2022-09-29  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/37/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/37/2022 Dostawa opatrunków"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsx Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
b220c8d9-12d3-4c1f-b44a-fccdab3e4746


Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b220c8d9-12d3-4c1f-b44a-fccdab3e4746


ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

2022-09-29  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/38/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/38/2022 Dostawa systemów i urządzeń kopii bezpieczeństwa"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
0887f89c-3f77-4ef4-a1b0-2cbf32e32a12

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0887f89c-3f77-4ef4-a1b0-2cbf32e32a12

INFORMACJE:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

2022-09-22  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/36/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/36/2022 Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów fizykochemicznych i analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 4 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 5 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

3932a997-bfa6-4d1f-8cd3-a9112be69ef4

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3932a997-bfa6-4d1f-8cd3-a9112be69ef4

INFORMACJE:

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie daty otwarcia ofert
Zmiana załącznika nr 4  
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
Informacja z sesji otwarcia ofert

 

2022-09-14  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/35/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/35/2022 Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Szpitala – ETAP I"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
zip Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3a - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 10 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

c14410a4-a2d7-459b-a3eb-12c4135f76fe

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c14410a4-a2d7-459b-a3eb-12c4135f76fe 

INFORMACJE:

pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
pdfInformacja z sesji otwarcia ofert
pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

2022-09-08  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/31/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/31/2022 Dzierżawa analizatorów"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ] 
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 6 - [ pobierz ]
pdfZałącznik nr 7 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

33bb4485-5eb9-44d4-85e8-56be58709bc8

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33bb4485-5eb9-44d4-85e8-56be58709bc8

OGŁOSZENIE:

pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

INFORMACJE:

pdfInformacja o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia
docZmiana załącznika nr 3
pdf
Zmiana załącznika nr 5
pdf
Zmiana załącznika nr 6
pdf
Zmiana załącznika nr 7
pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
pdfInformacja z sesji otwarcia ofert
pdfZawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:

pdfOdpowiedź na pytanie nr 1
pdfOdpowiedź na pytanie nr 2
pdfOdpowiedź na pytanie nr 3