2023-01-24  

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/1/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/1/2023 Dostawa leków i produktów leczniczych"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d33d081b-9893-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d33d081b-9893-11ed-b4ea-f64d350121d2

2023-01-24  

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/3/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/3/2023 Termomodernizacja Budynku A1 i C Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-33ae5bcf-9b10-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-33ae5bcf-9b10-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2023-01-19  

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/2/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/2/2023 Dzierżawa wieloparametrowego, automatycznego analizatora koagulologicznego"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cbe649dc-96fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-cbe649dc-96fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2023-01-19  

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/1/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/1/2023 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych na Bloku Operacyjnym"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-478c30a1-9267-11ed-b4ea-f64d350121d2 

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-478c30a1-9267-11ed-b4ea-f64d350121d2

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2023.

 Plan postępowań na rok 2023 [ pobierz ].

2022-12-02  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/7/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/7/2022 Dostawa produktów spożywczych, mleczarskich, mięsa i wędlin"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3a - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

aec14f0e-2c78-40f0-a3ec-5946dabc8723

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aec14f0e-2c78-40f0-a3ec-5946dabc8723

INFORMACJE:

 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

2022-12-02  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/8/2022

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/8/2022 Dostawa wyrobów do zabiegów ablacji wraz z dzierżawą systemu elektroanatomicznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3a - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

0ae67418-6e5d-4016-b02f-80ac65f44a43

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ae67418-6e5d-4016-b02f-80ac65f44a43

INFORMACJE:

 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty