2023-03-02

 

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/8/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/8/2023 Dostawa owoców, warzyw i kiszonek"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-61d266d9-b66e-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-61d266d9-b66e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2023-03-02

 

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/7/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/7/2023 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bcc7a514-b7fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-bcc7a514-b7fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2023-01-19  

Wszystkie postępowania od dnia 01.01.2023 r. są prowadzone na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

 

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/1/2023

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/1/2023 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych na Bloku Operacyjnym"

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-478c30a1-9267-11ed-b4ea-f64d350121d2 

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-478c30a1-9267-11ed-b4ea-f64d350121d2