Zasady Dostępu do zewnętrznych medycznych baz danych dla pracowników medycznych.

 

Pracownicy medyczni szpitala w przerwach w wykonywanych obowiązkach mogą, a nawet powinni pogłębiać swoją wiedze i mogą wykorzystywać do tego celu sprzęt komputerowy i łącze internetowe szpitala (bądź też łącze internetowe jeśli mają zgodę na korzystanie z prywatnych komputerów przenośnych) w ramach swoich komórek organizacyjnych pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala.

Celem umożliwienia pogłębienia wiedzy pracowników, Szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej. Dostęp do wskazanych stron możliwy jest z komputerów posiadających połączenie z siecią Internet znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Bazy ogólnodostępne:

Wydawnictwa czasopism i portali medycznych
http://www.viamedica.pl/
http://www.termedia.pl/

Alergologia
    
http://alergologiainfo.pl/pl

Anestezjologia
    
http://anestezjologia.net/pl

Czytelnia Medyczna
    
http://www.czytelniamedyczna.pl/

Medycyna Praktyczna
    
http://www.mp.pl/

Medycyna Wieku Rozwojowego
    
http://medycynawiekurozwojowego.pl/pl

Onkologia
    
http://onkologiainfo.pl/

Portal pielęgniarek i położnych
    
http://www.pielegniarki.info.pl/

ResMedica-Artykuły archiwalne
    
http://www.resmedica.pl/pl/light

Stomatologia
    
http://poradnik-stomatologiczny.pl/

Wiadomości Lekarskie
    
http://wiadomoscilekarskie.pl/

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej
    
http://www.nursing.com.pl/

DOAJ (Directy of Open Access Journals) - wielotematyczna baza danych zawierająca wiele artykułów m.in. z medycyny, biologii i chemii (ang.)  

http://www.doaj.org/

W przypadkach potrzeby korzystania z komercyjnych baz wiedzy należy przekazać informację do sekcji informatyki i bezpieczeństwa informacji z podaniem zakresu dostępu do bazy wiedzy.
W uzasadnionych przypadkach wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Dodatkowe Bazy Medyczne: