Regulamin Organizacyjny SSDŚ w Sandomierzu [ pobierz ]

 Aneks Nr 1 do Regulaminu [ pobierz ]

 Aneks Nr 2 do Regulaminu [ pobierz ]

 Aneks Nr 3 do Regulaminu [ pobierz ]

 Aneks Nr 7 do Regulaminu [ pobierz ]