Ordynator Oddziału: lek. Rajmunda Sikorska

Asystent: lek. Adam Tylkowski

               lek. Alicja Bokwa

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca: Ewa Dembczuk
    
Telefony:

(15) 83 30 621    Ordynator
(15) 83 30 645    Pielęgniarka Oddziałowa
(15) 83 30 659    Poradnia Nefrologiczna
(15) 83 30 639    Izba Przyjęć

Ilość miejsc:16

Średni pobyt chorego w oddziale:3 dni
    
Dodatkowe informacje:

HISTORIA

   Oddział funkcjonuje od 1993r, jest jedynym wysokospecjalistycznym ośrodkiem leczenia chorób nerek u dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim. Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, wyszkolonej kadrze medycznej zapewniamy pacjentom wysoki standart świadczonych usług. Funkcjonalność i wystrój naszych pomieszczeń przyjazne dziecku sprzyjają bezstresowemu kontaktowi z pacjentem ambulatoryjnym i szpitalnym. Zapewniamy całodobowy pobyt dziecka z rodzicem w oddziale.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oferujemy naszym pacjentom szeroki zakres usług medycznych:

1. Diagnostykę i terapię chorób układu moczowego, w tym pełny zakres diagnostyki zaburzeń mikcji,- pobyt stacjonarny dziecka wraz z opiekunem,- diagnostykę zawierającą pełny zakres badań laboratoryjnych, radiologicznych (cystografia mikcyjna, urografia), ultrasonograficznych, pełne badanie urodynamiczne, 24 godz. pomiar ciśnienia tętniczego krwi w badaniu ABPM, Doppler tętnic nerkowych.

2. Diagnostykę i leczenie nerkozastępcze CADO i ADO.

3. Stałą opiekę ambulatoryjną nad dziećmi wymagającymi przewlekłego nadzoru nefrologicznego.

4. Kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad dzieckiem z przepukliną oponowo-rdzeniową.

Od lat współpracujemy z ośrodkami klinicznymi: Instytut Pomnik-CZD Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Pediatrii i Nefrologii CSK MON Warszawa, Centrum Zdrowia Matki Polki - Łódź.