Organem założycielskim Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu jest powiat sandomierski.