Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych ludności na obszarze działania obejmującym powiat sandomierski.

Zakład może udzielać usług zainteresowanym podmiotom na podstawie zawartej umowy.