ankieta

ZAPRASZAMY  PACJENTÓW  DO UDZIAŁU W BADANIU ANKIETOWYM DOTYCZĄCYM:

JAKOŚCI OPIEKI W NASZYM SZPITALU

UDZIAŁ W BADANIU POZWOLI PAŃSTWU MIEĆ REALNY WPŁYW NA JAKOŚĆ LECZENIA I ROZWÓJ NASZEJ JEDNOSTKI

                                                                                                                                              

                                                                                                                         DZIĘKUJEMY 
ZESPÓŁ ds. JAKOŚCI SSDŚ W SANDOMIERZU
01.06.2022


 ANKIETA JEST DOSTĘPNA POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:

https://www.cmj.org.pl/ankiety/ssds

BADANIE REALIZUJE CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA


ankieta2022


  Plakat badania ankietowego [ pobierz ]