Dział Organizacyjno Prawny
Szpitala w Sandomierzu

osoba odpowiedzialna: Dorota Kowalska
tel. (0-15) 83 30 612
fax (0-15) 83 23 575
email:  kadry(at)sand.pl