Internetowe konto pacjenta - erecepta„Internetowe konto pacjenta - erecepta”

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych pod adresem link znajduje się internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Dzięki IKP w jednym miejscu znajdziesz: informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich oraz informacje o wysokości kwot...

podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w ramach NFZ. Internetowe Konto Pacjenta daje Ci szereg nowych możliwości: otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza, otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość oraz upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia.

Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta w 3 prostych krokach?

Załóż Profil Zaufany – jeżeli jeszcze go nie posiadasz

Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego

Masz już dostęp do wszystkich funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Pamiętaj, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany, gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twoich danych.

Co oznacza termin „e-zdrowie”?

E-zdrowie to wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych w celu wspomagania działań w dziedzinie ochrony zdrowia. Aktualnie w Polsce funkcjonuje wiele systemów e-zdrowia, które oferują niepełny i wyrywkowy dostęp do ważnych dla pacjenta informacji. Celem wdrażanych rozwiązań w ramach e-zdrowia jest przede wszystkim ułatwienie pacjentom dostępu do historii i przebiegu ich leczenia, uproszczenie procesu uzyskiwania informacji oraz ograniczenie biurokracji z tym związanej. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta, rozproszone dotychczas dane medyczne, będą dostępne w jednym miejscu.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

- czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
- dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności proszenia o odpis,
- pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
- czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
- łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

E-recepta w innych krajach

Korzystanie z elektronicznej recepty zostało określone jako jeden z celów strategicznych Unii Europejskiej służący poprawie opieki zdrowotnej w Europie. Główny cel to stworzenie transgranicznego elektronicznego systemu opieki zdrowotnej w Europie, który umożliwi obywatelom UE uzyskiwanie e-recept w dowolnym miejscu w Unii. Kraje skandynawskie przodują w Europie w zakresie wdrażania e-recept. Elektroniczne recepty zostały wprowadzone w Estonii w styczniu 2010 r., a do połowy 2013 r. 95% wszystkich recept w tym kraju wydano w formie elektronicznej. Inne kraje, które korzystają z e-recepty, to: Norwegia, Dania, Finlandia, Szwecja, Belgia, Holandia, Włochy, Islandia, Grecja, Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna.

źródło: https://pacjent.gov.pl/