Strefa pacjenta

Strefa Pacjenta zawiera zestaw niezbędnych treści, skonstruowanych do łatwego odnalezienia przez naszych Pacjentów lub osób chcących skorzystać z usług szpitala. Znajdą tu Państwo między innymi zestawienie praw pacjenta, informacje o rejestracji, pełny zakres świadczeń oraz bazę numerów telefonów.

W celu zarejestrowania się w poradni specjalistycznej, należy posiadać:

-  numer PESEL;
-  aktualną legitymację ubezpieczeniową;
- skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty do poradni (oprócz okulistycznej, ginekologicznej, dermatologicznej, gruźlicy i chorób płuc, psychiatrycznej i uzależnień).

Lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym może skierować pacjenta do szpitala, natomiast skierowanie do poradni specjalistycznej może wydać tylko w przypadku podpisania umowy z NFZ.

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien przynieść: przybory toaletowe /mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki/, kapcie, własną bieliznę osobistą - pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą, piżamę i szlafrok. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala radia, odtwarzacze CD (DVD, Blu-Ray, HDTV, mp4, mp3). Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, precjoza itp. prosimy pamiętać, że personel naszej placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu centralnego. 

 

Dane niezbędne przy przyjęciu do szpitala: 

1. nazwisko i imię
2. imiona rodziców
3. PESEL – w przypadku braku – data urodzenia
4. miejsce urodzenia
5. seria i nr dowodu osobistego lub paszportu - dla osób, które nie mają nadanego nr PESEL lub NIP
6. płeć
7. stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę (tylko w przypadku ubezpieczenia rodzinnego)
8. adres zamieszkania
9. telefon lub adres zamieszkania rodziny lub osoby do kontaktu. 

Osoby należące do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy przyjęciu do szpitala lub poradni powinny przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie posiadają to inny dokument potwierdzający ubezpieczenie: w przypadku emerytów lub rencistów - odcinek przekazu lub wyciąg potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (serie i numer renty), osoby pracujące - legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątką z zakładu pracy potwierdzającą zatrudnienie (ostatnia pieczątka jest ważna przez 1 miesiąc).

Osoby z innych Oddziałów NFZ przedstawiają dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego lub wizyty w poradni na podstawie ważnego skierowania lekarza. Przyjęcia w trybie planowym odbywają się codziennie w godz.: Poniedziałek -Wtorek - Środa -Czwartek -Piątek - Sobota -Niedziela -W trybie nagłym lub stanu zagrożenia życia przyjmowane są całą dobę.

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy przedstawić dowód ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie skaładek na ubezpieczenie zdrowotne (Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skałdki

7. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką płatnika lub ZUS
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 • w przypadku członków rodziny- dzieci, które ukończyły 18 rok życia (np. uczniowie i studenci), dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki (do 26 roku życia) lub dokument potwierdzający znaczny stopień niesprawności.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
 • Certyfikat

 

Odwiedziny w Szpitalu Rejonowym w Sandomierzu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa Pacjent. (Informacje na temat godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach znajdują się na stronach oddziałów. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych. Jednak możliwość kontaktu z bliskimi rozpatrywana jest w takich sytuacjach indywidualnie. Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do 2-3 osób. Odwiedziny na oddziałach, na których znajdują się dzieci trwają całą dobę (istnieje możliwość pozostania na oddziale matki z dzieckiem lub opiekunem przez całą dobę).  
 
Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne (biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp.) bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych, związanych z organizacją czasu wolnego. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi. W większości oddziałów szpitalnych znajdują się  automaty telefoniczne, z których można korzystać przez całą dobę.

Karty magnetyczne oraz żetony można nabyć na terenie Naszej Placówki.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO  w Sandomierzu

 

Pacjent jest przyjmowany do Szpitala poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy (zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego).
Po badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu niezbędnych formalności jest kierowany do odpowiedniego oddziału szpitalnego.

W przypadku posiadania pieniędzy lub przedmiotów wartościowych pacjent zgłasza i oddaje te rzeczy do depozytu szpitala.
!!NIE PRZECHOWUJ RZECZY WARTOŚCIOWYCH W ODDZIALE!!

 

1. Pacjent – przebywając w oddziale – współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem medycznym uczestnicząc w ten sposób w procesie leczenia, pielęgnacji i rekonwalescencji.

2. Podczas pobytu w Szpitalu pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby w czasie ustalonym z ordynatorem oddziału.

3.
Opiekun prawny, oprócz prawa przebywania ze swoim dzieckiem w oddziale noworodkowym, może również uczestniczyć we wszystkich zabiegach medycznych i pielęgnacyjnych udzielanych małemu pacjentowi.

4.
Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty osobiste.

5.
Pacjent powinien przestrzegać proponowanego porządku dnia, na bieżąco stosować się do zaleceń personelu medycznego.

 

PLAN DNIA NA ODDZIALE
 • 06:00 - 07:00     toaleta chorych, mierzenie ciepłoty ciała, pomiary ciśnienia tętniczego ocena tętna i oddechów
 • 07:00 - 09:00     pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych od chorych i wykonywanie niektórych badań diagnostycznych, śniadanie, sprzątanie sal chorych
 • 08:00 - 10:00     obchody lekarskie
 • 10:00 - 12:00     wykonanie zleceń lekarskich i zabiegów
 • 12:00 - 13:00     obiad, uporządkowanie sal chorych, toaleta obłożnie chorych
 • 13:00 - 14:00     wykonywanie zleceń lekarskich i innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału
 • 16:00 - 18:00     mierzenie ciepłoty, ocena tętna i oddechów, obchody wieczorne ordynatorów bądź lekarzy dyżurnych
 • 17:00 - 18:00     kolacja
 • 18:00 - 22:00     uporządkowanie sal, toaleta chorych, rozrywki kulturalne, wykonywanie zleceń lekarskich
 • 22:00 - 06:00     cisza nocna
 
6. Oglądnie programu TV po godzinie 22:00 może nastąpić za zgodą lekarza dyżurnego lub pielęgniarki oraz w przypadku, gdy TV znajduje się w pokoju chorych - za zgodą lekarza lub pielęgniarki oraz pozostałych pacjentów znajdujących się w tym pokoju.

7.
Pacjenci powinni wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne.

8. Zabrania się palenia tytoniu w oddziałach szpitalnych, w miejscach wspólnego przebywania chorych i personelu.


9.
Odwiedziny pacjentów – zgodnie z Regulaminem Odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu - umieszczonym na drzwiach wejściowych i tablicach ogłoszeniowych poszczególnych oddziałów.

10.
Pacjent nie może korzystać z własnego urządzenia elektrycznego.
Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami są dopuszczalne za zgodą ordynatora, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki. Pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby, w tym dzieci powyżej 7 roku życia.

11.
W szpitalu pacjent może korzystać z:
 • ~ opieki duszpasterskiej oraz obrzędów religijnych w Kaplicy szpitala (wejście do kaplicy – parter za SOR).
 • ~ biblioteka w dni powszednie 08:00 – 15:00 (IV piętro Pawilon Specjalistyczny),
 • ~ bufetu gastronomicznego w dni powszednie 09:00 – 17:00 (sutereny Szpitala)
 • ~ kiosku z gazetami w dni powszednie 07:00 – 20:00, soboty oraz niedziele i święta 08:00 – 18:00 (parter obok wejścia na oddziały),
 • ~ automatów telefonicznych (parter oraz oddziały szpitala),
 • ~ sklepu medyczno – rehabilitacyjnego od poniedziałku do piątku 08:00 – 16:00 (niski parter pawilon F),
  ~ internetu w technologii HotSpot
12. Ogólne prawa pacjenta wynikają z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i innych przepisów.

13.
Pacjentowi lub jego przedstawicielowi może być udostępniona dokumentacja medyczna w oryginale (do wglądu lub wybrana za potwierdzeniem) albo w formie kserokopii (za każdą stronę kserokopii pobiera się odpłatność wg cennika określonego Zarządzeniem Dyrektora Szpitala wydanego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy).

PRAWA PACJENTA SĄ NIE TYLKO TWOIMI UPRAWNIENIAMI.

SĄ TAKŻE ZOBOWIĄZANIEM PERSONELU DO ICH RESPEKTOWANIA.

14.
Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są do informowania o tym personelu medycznego i uzyskania zgody od: lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego a w przypadku ich nieobecności od pielęgniarki dyżurnej oddziału.

15.
Obowiązki pacjenta:
 • ~ przestrzegać regulaminu pobytu w szpitalu,
 • ~ przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich związanych z procesem leczenia,
 • ~ okazywać szacunek personelowi szpitalnemu,
 • ~ nie szkodzić innym pacjentom,
 • ~ szanować mienie szpitala.
PACJENT MUSI PAMIĘTAĆ, ŻE ON SAM PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ZDROWIE,
A SWOIM STYLEM ŻYCIA PRZYCZYNIA SIĘ DO ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ SYSTEM OCHRONY ZDROWIA.

16.
Szpital ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala, jeżeli:
 • ~ stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
 • ~ na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela prawnego, po podpisaniu stosownego oświadczenia,
 • ~ gdy pacjent leżący w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia innych osób.
17. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego pobytu w szpitalu, ponosi koszty pobytu od terminu ustalonego na wniosek Ordynatora Oddziału, a zatwierdzonego przez Dyrektora ds. Lecznictwa bez względu na posiadanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

18.
Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji chyba, że osoba ta - za życia - wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy.
Nie dotyczy to sytuacji:
 • ~ określonych w Kodeksie Postępowania Karnego,
 • ~ gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 • ~ gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala,
 • ~ określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.