Projekty informatyczne zmienią świętokrzyską służbę zdrowia„Projekty informatyczne zmienią świętokrzyską służbę zdrowia”

Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania na przeprowadzenie dwóch ważnych projektów informatycznych w obszarze medycyny i geodezji wręczyli dziś ich realizatorom członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Agata Binkowska i Marek Szczepanik.  Wartość obu przedsięwzięć  to ponad 85 milionów złotych. Projekt Informatyzacji Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany jest w ramach Działania 7.1, czyli szeroko rozumianej e-administracji. Dotyczy wprowadzenia we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz skoordynowania niektórych systemów zarządzania szpitalami. Wartość projektu w Sandomierzu to 4,1mln.

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podkreśliła, że informatyzacja publicznego sektora ochrony zdrowia, jest koniecznością, wymuszoną poprzez regulacje prawne,  jakie obowiązują podmioty lecznicze w zakresie wdrożenia EDM ( Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) oraz wyzwaniem związanym z sfinansowaniem zakupu odpowiedniej bazy sprzętowej i  programowej , a następnie utrzymaniem działania oraz bezpieczeństwa danych i  informacji. – Początkowo chcieliśmy skupić się na instytucjach leczniczych zarządzanych przez samorząd województwa.  Po przeprowadzeniu ankiet, okazało się, że warto zaprosić do współpracy partnerów powiatowych, będących organami prowadzącymi dla szpitali. Wartość projektu  InPlaMed WŚ to 53 miliony złotych, a jego efektem będzie szybsze i  łatwiejsze korzystanie z dokumentacji medycznej przez pacjentów i lekarzy – zaznaczyła Agata Binkowska.

 

 zródło: https://www.swietokrzyskie.pro/projekty-informatyczne-zmienia-swietokrzyska-sluzbe-zdrowia-i-geodezje/