Szanowny Pacjencie: "Zgodnie z artykułem 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Schinzla 13, nr telefonu: 158330614, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Krzysztof Sikorski e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , tel. 15 83 30 511, adres korespondencyjny Szpitala: Inspektor Ochrony Danych, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń medycznych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt. h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom tj.: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny płatnik świadczeń medycznych, Laboratoria Medyczne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 - 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania ich sprostowania,
  3. żądania ich usunięcia,
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o Działalności Leczniczej i Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu analizowania lub prognozowania Pani/Pana osobistych preferencji, zachowań i postaw."