„17 września Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta”

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony przez WHO w 2019 r. Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa pacjentów oraz zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w bezpieczeństwo opieki zdrowotnej.  Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta nakierowany jest na głównego odbiorcę usług zdrowotnych czyli pacjentów.
Tematem tegorocznych  obchodów jest "Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta", a hasło przewodnie brzmi "Wzmacniajmy i podnośmy znaczenie głosu pacjenta”. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego po raz kolejny obchodzi święto przypadające na dzień 17 września. 

W tym roku przygotowania do obchodów święta rozpoczęliśmy już 5 września poprzez umieszczenie przy głównym wejściu do szpitala pomarańczowego rollupa  z logo szpitala i informacjami o Dniu 17 września.
Dnia 6 września odbyło się spotkanie Dyrekcji z pracownikami, podczas którego omawiano temat bezpieczeństwa pacjentów.

W dniu Święta 17 września wejście do szpitala zostanie przyozdobione pomarańczowymi balonami, które o godzinie 17 zostaną symbolicznie wypuszczone w stronę nieba. Wejście główne wraz z budynkiem zostaną oświetlone na kolor pomarańczowy.
Dodatkowo od roku 2022 wprowadzono do użycia przez personel pielęgniarski kamizelek odblaskowych koloru pomarańczowego z napisem STOP, nie przeszkadzać przygotowuję leki, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Ponadto dla Dyrekcji i całego personelu liczy się opinia pacjentów,  dlatego na drzwiach wejściowych do szpitala i na tablicach informacyjnych w oddziałach widnieją informacje o możliwości wyrażenia głosu przez pacjenta w ramach oceny satysfakcji pacjenta - PASAT Open.