informacja„Innowacyjny zabieg wszczepienia reduktora przepływu wieńcowego”

W dniu 31.08.2023 w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej naszego Szpitala wykonano po raz pierwszy na terenie naszego województwa zabieg wszczepienia reduktora przepływu w zatoce wieńcowej. U pacjenta po licznych interwencjach wieńcowych, z oporną na leczenia farmakologiczne dławicą piersiową, zespół Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej przeprowadził w znieczuleniu miejscowym skuteczny zabieg wszczepienia wspomnianego implantu.

 

Metoda przezskórnego wszczepienia reduktora zatoki wieńcowej wykonywana jest w Polsce od 3 lat. Jedynie nieliczne polskie ośrodki przeprowadzają po kilka tego typu zabiegów rocznie. Zabieg wykonywany z nakłucia żyły szyjnej i polega na kontrolowanym zwężeniu zatoki wieńcowej przy użyciu rozprężalnego na balonie stentu o kształcie klepsydry. Wskutek zabiegu dochodzi do stopniowego zwężenia pola przepływu przez zatokę wieńcową z redystrybucją przepływu krwi z obszarów o lepszym do obszarów o gorszym ukrwieniu mięśnia sercowego. Od sierpnia b.r. nasz szpital stał się kolejną a jednocześnie pierwszą świętokrzyską placówką służby zdrowia, gdzie oporna na farmakoterapię dławica piersiowa bez dalszych możliwości rewaskularyzacji może być leczona tą nową przezskórną metodą. Wszystkie świętokrzyskie szpitale zapraszamy do kierowania pacjentów z oporną dławica piersiową do naszego ośrodka.

Dr n. med. Marek Kos
Dyrektor SSDŚ