2020-12-29  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/34/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/34/2020 Dostawa owoców, warzyw i kiszonek"


Treść ogłoszenia [ pobierz ]


SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:


Specyfikacja - [ pobierz ]
docxZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Załącznik nr 7- [ pobierz ]

 

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu II