2020-12-29  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/35/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/35/2020 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych"


Treść ogłoszenia [ pobierz ]


SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:


Specyfikacja - [ pobierz ]
docxZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

8ddf3492-503a-496a-a469-2bdb838ef9c4

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania