2020-10-08  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/28/2020

Zamówienie udzielane jest w wyniku realizacji projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

  Przedmiot zamówienia:
 

PN/28/2020 Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem Kardiologii i Oddziału Neonatologii

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 10 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 11 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 12 - [ pobierz ]
rtf Załącznik nr 13 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 14 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 15 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 16 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 17 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 18 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 19 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 19a - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 20 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
9b73f778-81ef-41f8-9ab5-3230100c0a99

INFORMACJA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie szczegółówego opisu przedmiotu zamówienia i zmianie
terminu składania i otwarcia ofert
docZałącznik nr 5 po zmianach

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty