2020-10-01  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/29/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/29/2020 Dostawa nici chirurgicznych i wyrobów medycznych stosowanych na bloku operacyjnym"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
2aef3203-c306-4995-b271-db2f865da7cc

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
xls
Załącznik nr 1 po zmianach
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu X
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu X