2021-06-10  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/6/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/6/2021 Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego wraz ze stacją wody"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

6ce8f6ab-2a6a-43cc-ab84-44799f288c59

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ce8f6ab-2a6a-43cc-ab84-44799f288c59

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia