2020-07-02  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/22/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/22/2020 Dostawa artykułów spożywczych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty