2019-06-27  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/17/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa sprzętu medycznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

 

INFORMACJA:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty