Głównej zawartości

                                               
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu od dnia 21.07.2018r rozpoczął przedsięwzięcie  w ramach realizacji nowego projektu unijnego dla Oddziału Kardiologii.

- Pobierz

Regulamin wydawania zwłok i korzystania z kaplicy przedpogrzebowej z 2018

- Pobierz

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

- Pobierz

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

- Pobierz

„Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wynajmie lokal o powierzchni łącznej 50 m2, zlokalizowany w suterenach poradni specjalistycznych (po barze Cymes), na prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności medycznej.

Kontakt pod numer 668 035 662 lub 15 83 30 617”