2020-09-11  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/24/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/24/2020 Dostawa produktów leczniczych "

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
14d1ece0-2c97-4bc6-b214-19d3d4719643

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert