2020-09-04  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/26/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/26/2020 Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz  oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI)"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik 1a - [ pobierz ]
Załącznik 1b - [ pobierz ]
Załącznik 1c - [ pobierz ]

doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2a - [ pobierz ]

xls Załącznik nr 2b - [ pobierz ]

XML Załącznik nr 3 - [ pobierz ]

Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik 5a - [ pobierz ]

Załącznik 5b - [ pobierz ]

Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

Załącznik nr 9 - [ pobierz ]
Załącznik nr 10 - [ pobierz ]

Załącznik nr 11 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik 1a po zmianach
Załącznik 5a po zmianach
Załącznik 5b po zmianach
Załącznik 10 po zmianach

OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

INFORMACJA:

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert