2021-04-16  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/2/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/2/2021 Dostawa wyrobów do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xlsZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

614c5b7d-1cbe-43a4-a25d-ba31ccefccfa

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/614c5b7d-1cbe-43a4-a25d-ba31ccefccfa

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik do zapytania nr 4 - [ pobierz ]
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaInformacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania