2021-04-09  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/1/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/1/2021 Dostawa leków"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

c89159d4-ca7d-40c5-8056-5b1053d4a773

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c89159d4-ca7d-40c5-8056-5b1053d4a773

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik do zapytania nr 4 - [ pobierz ]
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania