2021-04-08  

Tryb podstawowy bez negocjacji
Numer sprawy TP/1/
2021

  Przedmiot zamówienia:
 

"TP/1/2021 Dostawa środków kontrastowych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docxZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
pdf Załącznik nr 4 - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:
742ebf51-e184-47fb-b675-c8bf85f03390

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/742ebf51-e184-47fb-b675-c8bf85f03390

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty