2020-12-31  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/39/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/39/2020 Dostawa aparatu RTG wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Rentgenowskiej"


Treść ogłoszenia [ pobierz ]


SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:


Specyfikacja - [ pobierz ]
docZałącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

Dokumentacja projektowa- [ pobierz ]

Identyfikator postępowania:

c00e7a4a-526c-4eb1-bae4-ebf1c83ae3fb

INFORMACJA:

Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia, terminu składania i otwarcia ofert [pobierz]

doc Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach[ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik do zapytania nr 4  - [ pobierz ]

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

doc Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach v2 [ pobierz ]

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (na dzień 12.02.2021)

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty