2020-07-01  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/19/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/19/2020 Dostawa leków"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
docx Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
71219391-fa69-4d6f-b772-efda9ca2b400

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania