2020-06-26  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/20/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/20/2020 Przebudowa, modernizacja dźwigu szpitalnego, typ SDE, nr fabr. 45606, rok budowy 1980 o udźwigu 500kg, w budynku głównym szpitala w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
zip Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
7009e2bc-c8e3-48a4-829d-db74e7057c50

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty