2020-06-10  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/17/
2020

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/17/2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
xls Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
doc Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 Klucz publiczny - [ pobierz ]

Identyfikator postępowania - miniPortal:
87444665-1280-4690-84bc-6d4d802bb5a5

SPROSTOWANIE:

Sprostowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
xlsZałącznik nr 1 (wersja 2)

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJE:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Pismo od Wykonawcy 
Odpowiedź udzielona Wykonawcy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sprostowanie
xlsZałącznik nr 1 (wersja 3)
Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty