2019-08-28  

Zapytanie ofertowe na udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach osi priorytetowej 7 - sprawne usługi publiczne

  Przedmiot zamówienia:
 

"Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach osi priorytetowej 7 - sprawne usługi publiczne"

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z ZAŁĄCZNIKAMI:

docx Zaproszenie - [ pobierz ]
 Załącznik do formularza ofertowego - [ pobierz ]
Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za rok 2018 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

 

 ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty