2019-06-06  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/16/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/16/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 20 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu