2014-12-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/46/
2014

  Przedmiot zamówienia:
 

 

Dostawa produktów leczniczych

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].

ZAPYTANIE:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Sprostowanie:

Sprostowanie.

Sprostowanie 2:

Sprostowanie 2.

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

ZAWIADOMIENIE 2 - pakiet 24:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.