2015-02-12  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/5/
2015

  Przedmiot zamówienia:
 

 

Dostawa środków czystości

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].

ZAPYTANIE:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.