Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków„Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków”

Po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała sprzęt dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. W ramach Powszechnego Programu Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Oddział Neonatologiczny został wyposażony w stanowisko pozwalające na diagnostykę słuchu u najmłodszych Pacjentów naszego Szpitala. Badanie przesiewowe, wykonywane na Oddziale Noworodkowym ma na celu wychwycenie dzieci podejrzanych o niedosłuch. Całe badanie trwa kilka minut i odbywa się podczas snu. Jeżeli badanie wykaże wadę słuchu, dziecko będzie natychmiast skierowane do specjalnego ośrodka diagnostycznego.

Sprawne komunikowanie się ze światem zewnętrznym daje dziecku możliwość harmonijnego rozwoju - zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, rozumienia znaczenia uczuć i emocji, uczenia się zachowań społecznych. Ciężkie uszkodzenie słuchu wrodzone, czy też nabyte w okresie wczesnego dzieciństwa może uniemożliwić rozwój mowy i poważnie zaburzyć rozwój świadomości i osobowości dziecka.
Dzięki powyższemu programowi, a także wsparciu Fundacji WOŚP Szpital w Sandomierzu może prowadzić na Oddziale Neonatologicznym diagnostykę słuchu u nowonarodzonych Pacjentów.

Pragniemy serdecznie podziękować Wielkiej Orkietrze Świątecznej Pomocy, a także wszytkim, którzy Ją wspierają.