Drukuj

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu realizuje świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Miejsce udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  1. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz
    (parter budynku głównego szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)

tel. 15 833-05-74, 832-22-22, 692-479-491

Dyżurujący lekarz udziela porad:

W sytuacjach koniecznych, zapewniamy także konsultacje pediatryczne w ramach dyżuru na Oddziale Pediatrii.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie: