Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Start budowy Centrum Zdrowia Psychicznego"

W ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 ruszyła budowa Centrum Dziennej Opieki Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.