Spis treści

Pracownia serologii

NAZWA

cena

Grupa krwi (pojedyncze badanie)

45,00 zł

Przeciwciała odpornościowe

35,00 zł

Krewkarta

15,00 zł

Odpis grupy krwi

5,00 zł