Spis treści

Usługi różne

NAZWA

cena

Doba hotelowa osoby opiekującej się dzieckiem w czasie pobytu w szpitalu

7,00 zł

Pranie bielizny - za 1kg (cena brutto)

5,49 zł

Opłata administracyjna 100zł netto + akt. stawka VAT

123,00 zł

Opłata za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji med.

5,00 zł

Opłata za 1 stronę kop i dokumentacji med.

0,50 zł

Opłata za dokumentację med. na elektronicznym nośniku danych

5,00 zł

Opłata za 2 strony kopi dokumentacji med.

1,00 zł